Hartstocht
 
Gein Zuid 26
1391 JE Abcoude
0294-281366

Naam: *
Email: *
Onderwerp: *
Bericht: *
Sluit contactformulier

Natuurbeheer en landschapsbeheer

Landschapsbeheer
Wij zien onze koeien graag buiten in het land grazen. Het is mogelijk dat u dat ook graag ziet. Wij bieden namelijk de mogelijkheid om koeien, ossen en schapen uw grond te begrazen (particuliere gronden en natuurgebieden). Onze mooie beesten kunnen op de moeilijk bereikbare plekken komen. Bovendien is het erg kostbaar om op bepaalde stukken grond machinaal gras te maaien en vervolgens af te voeren. Begrazing biedt in zulke gevallen een goede uitkomst. Dit zorgt voor een verantwoordelijk beheer van het landschap en geeft er ook een prachtig beeld aan. Want zeg nou zelf, een koppel mooie, grazende koeien is toch een prachtig gezicht?

Eventueel bieden wij u de mogelijkheid het gewas te maaien en te hooien.


Het is eventueel mogelijk om vanaf 0.5 hectare voor afrastering van het landschap te zorgen.
Indien u interesse heeft, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Veel van dit groene afval komt op onze compostering terecht.
Ga naar compost >

Natuurbeheer op boerderij Oost-Gein
Vechtvallei is een organisatie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de Gooi- en Vechtstreek. Deze organisatie sluit met de leden contracten af voor weidevogel-, slootkant- en botanisch beheer. Op ons bedrijf doen we aan weidevogelbescherming en slootkant beheer. Voor de weidevogels (kievit, tureluur, scholekster, grutto) hebben wij een vrijwilliger, die de nesten van deze vogels zoekt. Hij markeert de nesten met een stok en zodra de koeien het land ingaan, zorgt hij voor nestbeschermers, zodat de nesten niet vertrapt worden. Voor het slootkant beheer worden de slootkanten door ons niet bemest, waardoor de oude, bloeirijke slootkanten met zomprus, moeraswalstro, pinksterbloemen, vergeetmijniet weer teruggekomen zijn.

fotoalbum/natuurbeheer_01.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_02.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_03.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_04.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_05.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_06.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_07.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_08.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_09.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_10.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_11.jpg
Natuurbeheer