Hartstocht
 
Gein Zuid 26
1391 JE Abcoude
0294-281366

Naam: *
Email: *
Onderwerp: *
Bericht: *
Sluit contactformulier

Natuurbeheer en landschapsbeheer

Landschapsbeheer
Wij zien onze koeien graag buiten in het land grazen. Het is mogelijk dat u dat ook graag ziet. Wij bieden namelijk de mogelijkheid om met onze koeien, ossen en schapen uw grond te laten begrazen (particuliere gronden en natuurgebieden). Onze mooie beesten kunnen op de moeilijk bereikbare plekken komen. Bovendien is het erg kostbaar om op bepaalde stukken grond machinaal gras te maaien en vervolgens af te voeren. Begrazing biedt in zulke gevallen een goede uitkomst. Dit zorgt voor een verantwoordelijk beheer van het landschap en geeft er ook een prachtig beeld aan. Want zeg nou zelf, een koppel mooie, grazende koeien is toch een prachtig gezicht?

Eventueel bieden wij u de mogelijkheid het gewas te maaien en te hooien.


Het is ook mogelijk dat wij vanaf 0.5 hectare voor afrastering van het landschap zorgen.
Indien u interesse heeft, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Veel van dit groene afval komt op onze compostering terecht.
Ga naar compost >

Natuurbeheer op boerderij Oost-Gein
Rijn Vecht en Venen is een organisatie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de Gooi- en Vechtstreek. Deze organisatie sluit met de leden contracten af voor weidevogel-, slootkant- en botanisch beheer. Op ons bedrijf doen we aan weidevogelbescherming en slootkant beheer. Voor de weidevogels (kievit, tureluur, scholekster, grutto) hebben wij een vrijwilliger, die de nesten van deze vogels zoekt. Hij markeert de nesten met een stok en zodra de koeien het land ingaan, zorgt hij voor nestbeschermers, zodat de nesten niet vertrapt worden. Voor het slootkant beheer worden de slootkanten door ons niet bemest, waardoor de oude, bloeirijke slootkanten met zomprus, moeraswalstro, pinksterbloemen, vergeetmijniet weer teruggekomen zijn.

Ontwikkeling van amfibisch voertuig voor natuurbeheer
Het doel van dit Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) project was om een Multifunctioneel amfibievoertuig te ontwerpen en te bouwen, waarna natuurorganisaties en agrariërs deze konden inzetten voor beter onderhoud van terreinen en een betere oogst van de gewassen, betere omzetting in Bokashi en compost voor meer koolstofopbouw en -vastlegging in bodems. Het doel van de machine was om de grond in de natuurterreinen bij het oogsten niet te schaden door verdichting en kapotrijden van de bodem. En de mogelijkheid te hebben om het natuurterrein te ontdoen van oud gewas, om verstikking van soorten te voorkomen en daarmee de biodiversiteit te bevorderen. En om de koolstof (C) in dit gewas weer via compost of Bokashi in de bodem te brengen in plaats van het gaan optreden van CO2-emissie; hiermee komt het ten goede voor het klimaat. Europa en de provincie Utrecht hebben met deze projectfinanciering bijgedragen aan een toekomstbestendiger en duurzamer platteland.

fotoalbum/natuurbeheer_01.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_02.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_03.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_04.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_05.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_06.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_07.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_08.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_09.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_10.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_11.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_12.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_13.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_14.jpg
Natuurbeheer