Hartstocht
 
Gein Zuid 26
1391 JE Abcoude
0294-281366

Naam: *
Email: *
Onderwerp: *
Bericht: *
Sluit contactformulier

Natuurbeheer en landschapsbeheer

Landschapsbeheer
Wij zien onze koeien graag buiten in het land grazen. Het is mogelijk dat u dat ook graag ziet. Wij bieden namelijk de mogelijkheid om met onze koeien, ossen en schapen uw grond te laten begrazen (particuliere gronden en natuurgebieden). Onze mooie beesten kunnen op de moeilijk bereikbare plekken komen. Bovendien is het erg kostbaar om op bepaalde stukken grond machinaal gras te maaien en vervolgens af te voeren. Begrazing biedt in zulke gevallen een goede uitkomst. Dit zorgt voor een verantwoordelijk beheer van het landschap en geeft er ook een prachtig beeld aan. Want zeg nou zelf, een koppel mooie, grazende koeien is toch een prachtig gezicht?

Eventueel bieden wij u de mogelijkheid het gewas te maaien en te hooien.


Het is ook mogelijk dat wij vanaf 0.5 hectare voor afrastering van het landschap zorgen.
Indien u interesse heeft, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Veel van dit groene afval komt op onze compostering terecht.
Ga naar compost >

Natuurbeheer op boerderij Oost-Gein
Rijn Vecht en Venen is een organisatie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de Gooi- en Vechtstreek. Deze organisatie sluit met de leden contracten af voor weidevogel-, slootkant- en botanisch beheer. Op ons bedrijf doen we aan weidevogelbescherming en slootkant beheer. Voor de weidevogels (kievit, tureluur, scholekster, grutto) hebben wij een vrijwilliger, die de nesten van deze vogels zoekt. Hij markeert de nesten met een stok en zodra de koeien het land ingaan, zorgt hij voor nestbeschermers, zodat de nesten niet vertrapt worden. Voor het slootkant beheer worden de slootkanten door ons niet bemest, waardoor de oude, bloeirijke slootkanten met zomprus, moeraswalstro, pinksterbloemen, vergeetmijniet weer teruggekomen zijn.

Ontwikkeling & demonstratie van amfibisch voertuig voor natuurbeheer
In 2021 is er via het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) een amfibievoertuig ontwikkeld, dat kan worden gebruikt voor het in één werkgang maaien, verkleinen en opladen van maaisel in natte natuurgebieden. De machine is gericht op een beter onderhoud van natuurterreinen en een betere gewassenoogst voor het vervaardigen van Bokashi en compost. Het toepassen van hoog kwalitatieve bokashi en compost dragen bij aan meer koolstofopbouw en -vastlegging in bodems; wat ten goede komt aan het klimaat. De machine beschadigt de grond in de natuurterreinen, bij het oogsten, niet door verdichting en kapotrijden van de bodem. Daarbij moet de machine verstikking van soorten voorkomen via het afvoeren van oude gewassen, waarmee ook de biodiversiteit wordt bevorderd.

De zogenaamde Pistenbully machine - die oorspronkelijk werd ingezet voor het egaliseren van skipistes - is ontwikkeld door Henk den Hartog, Ruud Burggraaf en mechanisatiebedrijf van den Broek met financiële steun van de Provincie Utrecht en de Europese Unie (POP3). De machine is sinds eind 2021 in gebruik en is in een aantal demonstratieprojecten succesvol ingezet met natte teelt oogsten. Zoals het oogsten van de lisdodde, tijdens een proef met natte landbouw, van het AGV en Waternet in november 2022 . De machine wordt in de komende jaren voor meer natuurgebieden in en rondom de provincie Utrecht ingezet. Voor een impressie van de eerdere demonstraties, zie: https://youtu.be/1sDmnnWvNeI

fotoalbum/natuurbeheer_01.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_02.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_03.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_04.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_05.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_06.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_07.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_08.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_09.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_10.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_11.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_12.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_13.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_15.jpg
fotoalbum/natuurbeheer_16.jpg
Natuurbeheer